Wtorek, 28 maja 2024 r.
W stronę rzeczywistej samorządności w Tunezji – warsztaty

W stronę rzeczywistej samorządności w Tunezji – warsztaty

Czy infografiki uniwersalnym sposobem na przedstawienie problemu? Jak zilustrować problem na podstawie danych statystycznych? Jak sprawić, żeby dane były czytelne dla przeciętnego odbiorcy? Te pytania były kluczowymi zagadnieniami podczas warsztatów w Kairouanie, skierowanych do dziennikarzy lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli administracji publicznej.
Warsztaty prowadzone wspólnie przez ekspertów polskich oraz tunezyjskich, były jednym z elementów wizyty w Kairouanie w ramach projektu „ELECT Fix Kairouan: W stronę rzeczywistej samorządności w Tunezji” realizowanego przez Fundację Press Club w 2015 roku.

Kolejna edycja warsztatów stanowiła dalszy etap pracy nad zebranymi danymi statystycznymi ukazującymi problemy zarówno miasta Kairouan. Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie przeanalizować przedstawione dane i na ich podstawie sformułować problem, aby później spróbować go zilustrować.
Dyskusja nad wizualizacją danych stanowiła wstęp do przedstawienia infografik, jako innowacyjnego sposobu na graficzne przedstawienie problemu, zatem i ułatwieniu w ten sposób dotarcia do szerszej grupy odbiorców.
Jak przekazać czytelnikowi dane statystyczne obrazujące konkretne zagadnienie, w możliwie jasny i czytelny sposób, mówiła Sylwia Szparkowska z Fundacji Polityki Rozwojowej. – Jeśli statystyki występują wewnątrz tekstu, czytelnik jest w stanie zapamiętać z niego nie więcej niż 3 liczby – mówiła polska ekspertka. – Dzięki infografikom, czytelnik odczytuje i zapamiętuje wszystkie dane, łatwiej pojmując istotę problemu.
Infografiki opracowano na podstawie danych statystycznych dotyczących miasta Kairouan, ilustrujących różne zagadnienia – np. tereny zielone w mieście – ich powierzchnię, stan własności, możliwości zagospodarowania; zatrudnienie kobiet w sektorze publicznym, migracje wewnętrzne, gospodarkę odpadami w mieście.
Dziennikarze lokalni oraz działacze NGO, mając często po raz pierwszy do czynienia z tą formą przedstawienia danych, uznali zgodnie, że jest to rewelacyjny pomysł. Wśród uczestników padały opinie: „dzięki graficznej formie, każdy będzie mógł zrozumieć istotę i skalę problemu”, „jest to dobry punkt wyjścia do dyskusji”, „lepiej wyjaśnia problem niż forma opisowa”. Zgodnie uznano, że jest to istotne narzędzie dla zwiększenia świadomości społecznej na problemy lokalne, dostępne i pomocne dla wszystkich – bez względu na wiek czy wykształcenie.

Wizyta polskich ekspertów w Kairouanie wiązała się również z trzecią z cyklu debatą na temat samorządności, dotyczącą efektywnego zlecania usług publicznych przez samorządy. Nad tym zagadnieniem debatowali wspólnie eksperci tunezyjscy, przedstawiając stan aktualny w Tunezji, oraz eksperci polscy, przekazując polskie doświadczenia i dobre praktyki.

Projekt jest współfinasowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji 2015” realizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.