Niedziela, 14 lipca 2024 r.
W stronę rzeczywistej samorządności w Tunezji

W stronę rzeczywistej samorządności w Tunezji

Projekt „ELECT Fix Kairouan: W stronę rzeczywistej samorządności w Tunezji” realizowany w 2015 roku przez Fundację Press Club, będący kontynuacją poprzednich działań w Kairouanie, w Tunezji, podejmuje tematykę najbardziej aktualną dla społeczeństwa obywatelskiego w Tunezji – merytoryczną debatę na temat samorządności, w świetle przygotowywanej reformy decentralizacji i przewidywanych na przełom roku 2015/2016 pierwszych po rewolucji wyborów samorządowych.

W trakcie realizacji ubiegłorocznego projektu „Fix Kairouan. Fundusz Obywatelski” zaobserwowano, że duży wpływ na jakość współpracy międzysektorowej oraz ilość realizowanych inicjatyw lokalnych ma nieznajomość kompetencji i zadań samorządu w Tunezji, co wynika z braku dostępu do informacji publicznej.

Wśród działań projektu przewiduje się przeprowadzenie cyklu 4 otwartych debat dotyczących samorządności na uniwersytecie w Kairouanie, prowadzonych wspólnie przez ekspertów polskich i tunezyjskich. Tematyka debat obejmuje zagadnienia związane z rolą i zakresem obowiązków samorządów; ich dochodów oraz źródeł finansowania, świadczeniu usług publicznych oraz dostępu do informacji. Zadaniem ekspertów tunezyjskich jest przedstawienie aktualnej sytuacji prawnej w Tunezji dotyczącej omawianych zagadnień, z kolei eksperci polscy przekażą polskie i europejskie doświadczenia i dobre praktyki.

Debatom towarzyszą warsztaty, adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej, dziennikarzy oraz studentów. Grupa warsztatowa przez okres trwania projektu, ze wsparciem ekspertów polskich i tunezyjskich, pracować będzie nad pozyskiwaniem, opracowywaniem i upowszechnianiem informacji publicznych dotyczących wybranych obszarów działalności samorządu w skali miasta Kairouan, poprzez pilotażową platformę danych na stronie Fix Kairouan.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Municipalite de Kairouan, Association de Journalistes de Kairouan oraz powołaną w ramach ubiegłorocznego projektu Kairouan Community Fund, powołana w ramach ubiegłorocznego projektu tunezyjska organizacja pozarządowa, zakładająca współpracę międzysektorową dla rozwoju lokalnych inicjatyw.

Projekt jest współfinasowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji 2015” realizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.