Sobota, 18 maja 2024 r.
Wystawa „Bykownia. Archeologia zbrodni”

Wystawa „Bykownia. Archeologia zbrodni”

Maksymilian Rigamonti, Press Club Polska i Narodowe Centrum Kultury zapraszają na otwarcie wystawy pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego „Bykownia. Archeologia zbrodni”.

17 września 2012 roku
11.00 oficjalne otwarcie plenerowej wystawy fotograficznej przed siedzibą Press Clubu (Krakowskie Przedmieście 64) z udziałem Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

11.45 Konferencja w siedzibie Press Clubu z udziałem:
– prof. Andrzeja Koli, szefa archeologicznej ekspedycji w Bykowni,
– Maksymiliana Rigamonti, autora wystawy,
– Edwarda Chudzika, zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Kultury,
– Jarosława Włodarczyka, moderatora, Press Club Polska.

„Bykownia. Archeologia zbrodni” to opowieść o archeologach, którzy dla nas odkrywają historię. To również opowieść o tym, co się stało wiosną 1940 roku na ziemiach zajętych przez Związek Sowiecki. Wówczas to z rozkazu Stalina NKWD zamordowało 21768 obywateli polskich. Do dziś poszukiwane i odkrywane są kolejne miejsca kaźni polskich żołnierzy na wschodzie.
W podkijowskiej Bykowni spoczywa ponad 1980 Polaków spośród 3435 z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej.
Na wystawę składa się 30 zdjęć, którym towarzyszą opisy autorstwa prof. Andrzeja Koli.
Fotoreportaż „Bykownia. Archeologia zbrodni” Maksymiliana Rigamonti zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Grand Press Photo, a jedną z fotografii ogłoszono Zdjęciem Roku Grand Press Photo 2012.

Byłem w podkijowskiej Bykowni na Ukrainie w maju 2011 roku. Przez trzy tygodnie fotografowałem ekshumacje prowadzone przez archeologów i antropologów pod kierownictwem wybitnego archeologa prof. Andrzeja Koli. Teraz w miejscu, w którym spoczęły szczątki Polaków zamordowanych w 1940 roku w Kijowie, powstał Polski Cmentarz Wojenny, zwany IV cmentarzem katyńskim” – powiedział Maksymilian Rigamonti.

Maksymilian Rigamonti, ur. 1974, fotoreporter, autor fotoreportaży m.in. z Afganistanu i Smoleńska, nagrodzony m.in. Nagrodą Specjalną BZWBK Press Foto i Grand Press Photo 2012. (www.rigamonti.pl)

Press Club Polska jest organizacją twórczą ludzi mediów mającą na celu wspieranie i doskonalenie zawodowe dziennikarzy oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Press Club Polska należy do International Association of Press Clubs.

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.