Sobota, 18 maja 2024 r.
Zbiórka pieniędzy na renowację nagrobka Aleksandra Vogla na Cmentarzu Łyczakowskim

Zbiórka pieniędzy na renowację nagrobka Aleksandra Vogla na Cmentarzu Łyczakowskim

Drogie Koleżanki i Koledzy Dziennikarze i Adwokaci,

rozpoczynamy akcję renowacji przedwojennych nagrobków polskich dziennikarzy na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Każdego roku planujemy odnowienie jednego nagrobka.
W tym roku zbieramy środki na renowację części kamiennej oraz nowy krzyż żeliwny na grobie dziennikarza i adwokata Aleksandra Vogla. Potrzeba na ten cel 12 000 zł. Dlatego ogłaszamy zbiórkę pieniędzy prowadzoną przez Press Club Polska (przez stronę internetową www.pressclub.pl). Lista darczyńców, którzy wyrażą na to zgodę, opublikowana zostanie na stronie Press Clubu a także ogłoszona podczas uroczystości otwarcia.

Karykatura dr. Aleksandra Vogla autorstwa Stefana Sonnewenda z książki „Lwów w Karykaturze. Literatura, dziennikarstwo, muzyka, malarstwo, teatr”, Lwów 1914. Ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Aleksander Vogel urodził się w 1860 r. Odebrał wykształcenie prawnicze uwieńczone tytułem doktora, był także adwokatem. Współtworzył i przez wiele lat był redaktorem naczelnym lwowskiej „Gazety Narodowej”. Wieloletni prezes lwowskiego oddziału Syndykatu Dziennikarzy Polskich oraz wiceprezes i członek honorowy Towarzystwa Dziennikarzy Polskich. 3 maja 1925 r. został odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Polonia Restituta.

Grób Aleksandra Vogla znajduje się przy głównej alei, przy drodze od bramy głównej do kwatery Orląt Lwowskich. Część kamienna grobowca wymaga natychmiastowej interwencji naprawy i prac konserwatorskich. Prace konserwatorskie będą prowadzone przez doświadczony zespół, za zgodą władz Lwowa i we współpracy z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego.

Prace przy nagrobku chcemy rozpocząć jak najszybciej, by już jesienią można go było uroczyście odsłonić, w obecności polskich i ukraińskich dziennikarzy i adwokatów, przedstawicieli ministerstw kultury polskiego i ukraińskiego oraz władz Lwowa.

Przekaż darowiznę na renowację nagrobku Aleksandra Vogla

Wsparcie można także wpłacać bezpośrednio na konto Fundacji Press Club w mbanku: 42 1140 2004 0000 3702 7561 3900 (z dopiskiem: Darowizna na renowację nagrobku Aleksandra Vogla)

Opis nagrobka

Aleksander Vogel został pochowany w grobie nr 9415 w pd. części pola nr 5116, w pierwszym rzędzie nagrobków przy alejce pomiędzy polami nr 51 i nr 52, przodem skierowany na zach. Grób ziemny upamiętniony nagrobkiem z wapienia, w formie postumentu zwieńczonego metalowym krzyżem. Postument na rzucie kwadratu, złożony z wysokiej plinty ze sfazowaną górną powierzchnią, węższego od niej cokołu zamkniętego profilowaniem oraz prostego trzonu zwieńczonego płytą z wydatnym, profilowanym gzymsem, na której spoczywa płaska i nieco węższa kwadratowa plinta o ściętych narożnikach, z umieszczonym na osi metalowym krzyżem. Na przednim boku trzonu zbliżona do kwadratu płyta z czarnego marmuru krystalicznego z wgłębnie rytą inskrypcją:

Dr ALEKSANDER VOGEL
DZIENNIKARZ
ZMARŁ 17. II. 1926. W 66 R ŻYCIA
Syndykat Dziennikarzy Polskich
Towarzystwo Dziennikarzy Polskich
Kasyno i Koło Lit. Art.
W uznaniu niespożytych zasług
Ku wiecznej Jego czci i pamięci.
Lwów w czerwcu 1926 R.