Niedziela, 14 lipca 2024 r.
Zdjęcia Adama Bujaka w Portfolio Polskiej Fotografii

Zdjęcia Adama Bujaka w Portfolio Polskiej Fotografii

Portfolio Polskiej Fotografii to projekt dokumentujący, gromadzący i udostępniający szerokiemu gronu odbiorców dorobek najwybitniejszych polskich fotografów. Dotychczas nie powstało kompendium wiedzy na temat historii polskiej fotografii, zawierające uporządkowane bogate zbiory wybitnych twórców.

Celem projektu jest gromadzenie wiedzy o na temat fotografii polskiej od roku 1839 do dziś oraz jej udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców w postaci galerii i tekstów. Projekt Portfolio Polskiej Fotografii powstaje dzięki współfinansowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna”.

W pierwszym roku opracowane i zaprezentowane zostały portfolio czterech artystów: Adama Bujaka, Krzysztofa Gierałtowskiego, Pawła Pierścińskiego i Tadeusza Rolke.

Pierwsze zdjęcia, które prezentujemy na stronie projektu to zdjęcia Adama Bujaka z serii Cyganie, Bielany, Kalwaria Zebrzydowska, Wojtyła, Rosja, Misteria, Bieniszewo.

Adam Bujak jest jednym z najpopularniejszych polskich fotografów. Wydał ponad 80 książek, albumów i kalendarzy fotograficznych. Są to głównie okazałe albumy krajoznawcze, prezentujące polski krajobraz, zabytki, miejskie pejzaże.

Najważniejszą częścią twórczości Bujaka pozostają fotografie reporterskie z życia Kościoła Rzymsko-katolickiego. Swoją pracę Bujak określa mianem „posłania, poprzez które chciałbym przybliżyć ludziom nauki Ojca Świętego. Przekazać im to, co w kulturze świata jest najcenniejsze.” Twórczość Bujaka związana jest z historią Polski i Kościoła Katolickiego. Drugim istotnym nurtem w twórczości Bujaka pozostaje fotografia pejzażowa. W niej zaś kontynuuje tradycje pochodzące z malarstwa.

Wielokrotnie współpracował z wybitnymi działaczami kultury, m.in. Andrzejem Wajdą, Wisławą Szymborską oraz innymi fotografami, m.in. Arturo Mari, Ryszard Rzepecki. Jest autorem dwu ważnych wystaw indywidualnych „Misteria” oraz „Polacy”, które prezentował w Polsce i za granicą. Od 1967 roku związany jest ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików. W 2005 roku został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Strona projektu – portfoliofotografii.pl
Zdjęcia Adama Bujaka na stronie Portfolio Polskiej Fotografii