Niedziela, 14 lipca 2024 r.
Zdjęcia Pawła Pierścińskiego w Portfolio Polskiej Fotografii

Zdjęcia Pawła Pierścińskiego w Portfolio Polskiej Fotografii

Na stronie Portfolio Polskiej Fotografii prezentujemy zdjęcia Pawła Pierścińskiego. Zdjęcia z serii: Ziemia, Struktury, Nastroje krajobrazu, Multiplikacje, Krajobrazy z przednim planem, Krajobrazy, Geometria krajobrazu, Fotografia abstrakcyjna, Eksperymenty pejzażowe.

Paweł Pierściński od przeszło 60 lat zajmuje się fotografią pejzażową. Niemal od początku swojej kariery skupia się na krajobrazie. Jest twórcą i najwybitniejszym przedstawicielem Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Pierściński wyjaśniał: Kielecka Szkoła Krajobrazu to szerokie i proste spojrzenie na krajobraz. Po raz pierwszy w dziejach fotografii polskiej aparat fotograficzny posłużył do badania krajobrazu i analizowania jego struktury utworzonej przez rolnika, a dokumentacja potwierdziła istotna cechę polskiego krajobrazu.

Najbardziej rozpoznawalnym rysem jego twórczości są czarno-białe prace, traktujące pejzaż w sposób niemal matematyczny, silnie zgeometryzowany. Najistotniejszą cechą tych prac jest kompozycja, nadająca zarówno rytm jak i wyznaczającą metodę pracy z pejzażem. Sporadycznie w jego kadrach pojawiają się ludzie. Są to najczęściej anonimowe jednostki niemal wciśnięte czy zespolone z krajobrazem. Paradoksalnie nadają pracom charakter wyobcowania, a jednocześnie oddają skalę sfotografowanej przestrzeni.

Pierściński wiele eksperymentował z fotomontażem. Komponował swoje zdjęcia przestrzennie, z ich fragmentów układał formy geometryczne, które tytułował m.in.: „Pięciobok”, „Rozeta”, „Szachownia”, „Ugięcie przestrzeni”. Z tego czasu także pochodzi seria prac nawiązująca do eksperymentów awangardowej „nowej fotografii” z międzywojnia. W pracach Pierścińskiego „Świat bajki”, „Mątwa” czy „Nurek” możemy dopatrzeć się fascynacji twórcami takimi jak Laszlo Moholy-Nagy czy Man Ray.

Paweł Pierściński opublikował kilkaset tekstów na temat fotografii, wydał kilka książek, m.in. „Pola Pejzażu”, „Między Wisłą a Pilicą” czy „Czas Krajobrazu”. Stał się inicjatorem publikacji „Polska Fotografia Krajoznawcza”.

Strona projektu – portfoliofotografii.pl
Zdjęcia Pawła Pierścińskiego na stronie Portfolio Polskiej Fotografii