Wtorek, 28 maja 2024 r.
Aleksiej Simonow z Nagrodą Wolności Słowa press clubów

Aleksiej Simonow z Nagrodą Wolności Słowa press clubów

Aleksiej Simonow, szef rosyjskiej Fundacji Obrony Głasnosti laureatem drugiej edycji IAPC Freedom of Speech Award (Nagrody Wolności Słowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Press Clubów). Aleksieja Simonowa wyróżniono za wieloletnią walkę o wolne dziennikarstwo, ochronę dziennikarzy oraz wspieranie wolności słowa w Rosji. Laureat odebrał nagrodę 16 grudnia w Warszawie.

Aleksiej Simonow jest rosyjskim reżyserem, pisarzem oraz wieloletnim działaczem na rzecz wolności słowa i swobody uprawiania zawodu dziennikarza w Rosji. Od 1991 roku szefuje Fundacji Obrony Głasnosti. Autor wielu publikacji na temat wolności słowa i dziennikarstwa. Jego fundacja prowadzi programy na rzecz wolności informacji, m.in. ochrony i wspierania niezależności lokalnych dziennikarzy, relacji między władzą a mediami, ujawniania przypadków stosowania przemocy wobec dziennikarzy, informowania międzynarodowej opinii publicznej o naruszeniach wolności słowa w Rosji.

Nagroda Wolności Słowa IAPC przyznawana jest osobie lub organizacji za szczególny wkład w walkę lub obronę wolności słowa, za tworzenie warunków lub wspieranie wysiłków na rzecz wolności słowa. Laureata wyłaniają press cluby z 27 krajów, zrzeszone w IAPC. Na nagrodę składają się medal oraz 10 000 euro.

Nagroda została wręczona w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Uroczystość wręczenia nagrody jest współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury.