Wtorek, 28 maja 2024 r.
Naprawiając Kairouan

Naprawiając Kairouan

Strona internetowa „Fix Kairouan” działa już drugi miesiąc. Duże zainteresowanie tym realizowanym przez Fundacje Press Club projektem, wynikające z udanej konferencji informacyjnej w Tunezji i sprawnie przeprowadzonej promocji w lokalnych mediach, przełożyło się na aktywność mieszkańców regionu. Codziennie pojawiają się nowe wpisy, piętnujące lokalne problemy, a władze dystryktu, zachęcane przez lokalne organizacje pozarządowe zabrały się do naprawiania wybranych kwestii. Na będącej jądrem strony interaktywnej mapie, pojawiają się kolejne zielone ikony, oznaczające rozwiązany problem.

Pierwszy miesiąc funkcjonowania strony odsłonił oczywiście różnorakie problemy, czy to natury technicznej, czy związane z administrowaniem tym narzędziem internetowym. Na szczęście dzięki stale podtrzymywanej współpracy pomiędzy polskimi ekspertami i tunezyjskimi aktywistami, problemy te zostały jeden po drugim usunięte.

Pozytywnym znakiem jest także niesłabnące zainteresowanie mediów. „Fix Kairouan” stanowi pierwszą podobną inicjatywę w świecie arabskim, a jej sukces każe przypuszczać, ze w przyszłości również inne dystrykty w regionie mogą zacząć używać podobnych narzędzi.

Fixing Kairouan

The „Fix Kairouan” website is in its second month of functioning. The interest in this realized by Press Club Fundation project is big, due to succesfull promotion conference in Tunisia and efficient cooperation with local media. This has resulted with bic activity of local residents regarding the website. New posts, marking the problems, appear at daily basis and local municipality has started to addressing the chosen matters. On the interactive map, which is the core of the project, green icons marking the fixed problems pop up one by one.

The first month of functioning revealed different flaws, whethertechnical or linked with administrating the website. Fortunately, thanks to still supported cooperation between polish specialists and tunisian activists, those problems had been removed.

A considerable interest of local media also constitutes a good sign. « Fix Kairouan » is first such an initiative in the arabic world and its success can predict future appearance of more similar sites in the region.

RADIO SHEMS FM

La Presse – Faciliter la communication entre les citoyens et la commune

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.