Sobota, 18 maja 2024 r.

Nominacje do Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby

Zakończyliśmy przyjmowanie nominacji do Nagrody Fikusa. Łącznie wpłynęło 48 zgłoszeń. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystej gali w Press Clubie 22. marca.

* * *

Nagrodę w wysokości 10 000 zł przyzna Kapituła, złożona z przedstawicieli redakcji czołowych dzienników i tygodników, rodziny Fikusów i Press Clubu.

Nominacje mogą dotyczyć wyłącznie artykułów lub serii artykułów wydrukowanych w 2010 roku w języku polskim w dziennikach lub czasopismach zarejestrowanych zgodnie z Prawem prasowym.

W przypadku serii publikacji kopie powinny być zszyte w kolejności proponowanej przez autora. W przypadku dłuższej serii nie ograniczamy liczby załączanych publikacji, jednak proponujemy dokonanie wyboru autorskiego najważniejszych artykułów.

Nominowana publikacja może być dziełem indywidualnym, zbiorowym lub pracą całej redakcji, może być pojedynczą publikacją, serią publikacji lub cyklem, jednak musi dotyczyć jednego tematu.

Jedna redakcja może zgłosić wiele publikacji ze swoich łamów lub innych. Zgłoszeń mogą dokonywać redakcje nie tylko mediów drukowanych ale także elektronicznych.

* * *

29 grudnia 2010 roku w Press Clubie odbyła się konferencja prasowa podczas której ogłoszono oficjalnie decyzję rodziny Dariusza Fikusa o wznowieniu przyznawania nagrody jego imienia oraz ogłoszono, że będzie się ono odbywało we współpracy z Press Club Polska.

„Chcemy, jako rodzina, by wartości, które Dariusz Fikus wyznawał w życiu zawodowym i pozostawił po sobie, były podstawą oceny kandydatów do nagrody – a przez to także drogowskazem dla tych, którzy uprawiają dziennikarstwo. Jestem przekonany, że to najlepszy sposób jego upamiętnienia” – powiedział Łukasz Fikus.

Nagroda będzie przyznawana corocznie za artykuły wydrukowane w języku polskim i w polskiej prasie w poprzednim roku. Na nagrodę składa się statuetka, dyplom oraz 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia do nagrody będą przyjmowane od 1. do 31. stycznia 2011 roku, werdykt zapadnie w połowie marca, a jego ogłoszenie nastąpi 22. marca 2011 roku.

Laureata wyłoni kapituła nagrody w składzie:

  • Jerzy Baczyński, red. naczelny tygodnika „Polityka”,
  • Paweł Fąfara, red. naczelny „Polska The Times”,
  • Wojciech Maziarski, red. naczelny tygodnika „Newsweek”,
  • Aleksandra Karasińska, zastępca red. naczelnego tygodnika „Wprost”,
  • Piotr Gabryel, zastępca red. naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”,
  • Piotr Mucharski, zastępca red. naczelnego „Tygodnika Powszechnego”,
  • Piotr Pacewicz, zastępca red. naczelnego „Gazety Wyborczej”,
  • Łukasz Fikus, przedstawiciel rodziny Fikusów,
  • Marcin Lewicki, przedstawiciel Fundacji Press Club.

„Jednym z celów statutowych Press Clubu jest podnoszenie i upowszechnianie standardów zawodowych i etycznych dziennikarstwa. Jesteśmy zaszczyceni możliwością jego realizacji podczas współpracy przy tym przedsięwzięciu” – powiedział Marcin Lewicki, Press Club Polska.

Dodatkowe informacje:
Regulamin Nagrody im Dariusza Fikusa
Formularz nominacji do Nagrody im Dariusza Fikusa
Instrukcja do formularza nominacji
Życiorys Dariusza Fikusa
Akt ustanowienia nagrody im. Dariusza Fikusa
Millward Brown SMG/KRC głównym sponsorem Nagrody im. Dariusza Fikusa

Zdjęcia z konferencji prasowej wznowienia Nagrody im. Dariusza Fikusa