Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Stanowisko Rady Press Club Polska w sprawie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Stanowisko Rady Press Club Polska w sprawie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Propozycja nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, wymierzona de facto w jednego nadawcę – telewizję TVN – jest kolejnym przykładem instrumentalnego traktowania prawa przez polityków w celu realizacji własnych interesów. Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z działaniem dla dobra publicznego.

„Inicjatywa grupy posłów” jest niczym innym jak tylko kolejnym atakiem na niezależne media, których rolą jest kontrola poczynań władzy. Każdej władzy. Jednocześnie jest najlepszym dowodem na to, że niezależne media wywiązują się z tej roli należycie.

Każda próba osłabienia lub likwidacji mediów niezależnych od władzy jest działaniem wrogim wobec obywateli. Narusza bowiem wprost zapisane w Konstytucji RP wolność prasy oraz prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.