Sobota, 18 maja 2024 r.

Uchwała w związku z ujawnionym przez media umorzeniem śledztwa w sprawie inwigilacji dziennikarzy przez służby specjalne

Uchwała 2/2010 Rady Press Club Polska

W związku z ujawnionym przez media umorzeniem śledztwa w sprawie inwigilacji dziennikarzy przez służby specjalne Rada Press Club Polska zwraca się do Pana Andrzeja Seremeta – Prokuratora Generalnego z apelem o natychmiastowe podjęcie następujących działań:

  • dokładnego i jednoznacznego wyjaśnienia i poinformowania opinii publicznej o tym, czy polskie służby specjalne inwigilowały dziennikarzy, nadużywając przysługujących im uprawnień,
  • doprowadzenia do ujawnienia materiałów umorzonego śledztwa w postaci tak zwanej białej księgi, aby umożliwić opinii publicznej własną ocenę działania organów państwa w tej bulwersującej sprawie.

Opisane m.in. przez „Gazetę Wyborczą” takie fakty, jak okłamywanie prokuratury przez służby specjalne czy korzystanie z przysługujących im uprawnień w sposób stanowiący jaskrawe nadużycie prawa każą szczególnie wnikliwie przyjrzeć się tej sprawie, bowiem nosi ona znamiona poważnego naruszenia wolności prasy i prawa dziennikarzy do swobodnego zbierania informacji. Rodzi także pytanie, kto kogo naprawdę kontroluje – wymiar sprawiedliwości służby specjalne, czy odwrotnie.

W imieniu Rady Press Club Polska
Marcin Lewicki

8 października 2010 roku