Sobota, 18 maja 2024 r.

Fix Kairouan

Monitoring obywatelski: metoda aktywizacji wspólnot z wykorzystaniem współczesnych narzędzi internetowych” to projekt znany również pod krótszą nazwą „Fix Kairouan”. Jest on realizowany obecnie w mieście Kairouan Tunezji przez Fundację Press Club i finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2013″. Jego głównym celem jest utworzenie strony internetowej wzorowanej na formule Fix-my-street – interaktywnej mapy pozwalającej na zaznaczanie wymagających rozwiązania problemów w swojej okolicy – dziur w jezdni, zdemolowanych budynków, śmieci, etc. Zebrane informacje są następnie przekazywane lokalnym władzom, które podejmują działania dla poprawy sytuacji. Opisywane narzędzie zostało już oddane do użytku i funkcjonuje bez problemów od około miesiąca. Trzeba również zaznaczyć, że jest to pierwsza taka inicjatywa w świecie arabskim. Projekt jest realizowany ze szczególnym naciskiem na współpracę z lokalnymi NGO oraz władzami regionalnymi.

Civil monitoring: a way to community empowerment using modern Internet tools” is a project know also by the shorter name of „Fix Kairouan”. It is now being realized in the city Kairouan in Tunisia by Press Club Foundation and financed by polish Ministry of Foreign Affairs as part of „Support for Democracy 2013” programme. Its primary goal is to create a website based on Fix-my-street formula – an interactive map that allows to mark problems that need fixing in your neighborhood – holes in the road, demolished buildings, garbage, etc. Collected information is then forwarded to local authorities, which take actions to improve the situation. The described tool has already been finished and functions without issues for about a month. What should be mentioned is that this is first such an initiative in the Arabic world. The project is realized with emphasis on cooperation with local NGO’s and authorities.
FixKairouan.org
Facebook

Aktualności / News:
2013-07 FixKairouan w CNN iReport
2013-05 Naprawiając Kairouan

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.