Wtorek, 28 maja 2024 r.
Press Club Polska » Wolność słowa (strona 2)

Wolność słowa

Stanowisko Rady Press Club Polska w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Uchwalając nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji Sejm RP dopuścił się pogwałcenia wolności mediów w Polsce. Każda próba osłabienia lub likwidacji mediów niezależnych od władzy jest działaniem wrogim wobec obywateli. Narusza bowiem wprost zapisane w Konstytucji RP wolność prasy oraz prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z działaniem dla dobra publicznego. Tryb – a ... więcej »

Dziennikarze na granicę!

Zapowiadane w nowelizacji ustawy o ochronie granicy przepisy dotyczące pracy dziennikarzy to kontynuacja całkowicie nieuzasadnionego ograniczenia swobody wykonywania zawodu i pozbawienie opinii publicznej dostępu do bezstronnych informacji. Sytuację na polskiej granicy wschodniej śledzi cały świat. Izolowanie polskich dziennikarzy z mediów o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym,  korespondentów zagranicznych akredytowanych w Polsce i wysłanników mediów światowych od dziejących się tam wydarzeń ... więcej »

Oświadczenie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego

Zapowiedziane przepisy rozporządzenia o wprowadzeniu przy granicy z Białorusią stanu wyjątkowego powodują faktyczne pozbawienie opinii publicznej możliwości otrzymywania z niezależnych źródeł informacji o dziejących się tam wydarzeniach. Zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym dla osób, które nie są tam zameldowane lub nie wykonują pracy zawodowej uniemożliwi pracę niemal wszystkim niezależnym dziennikarzom oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych. Jednocześnie władze nie podały ... więcej »

Teraz będę patrzeć na dzienne światło, którego nie widziałam przez osiem miesięcy

Pierwszy wywiad z Julią Słucką po jej uwolnieniu. Członkowie zespołu Press Club Białoruś spędzili w więzieniu prawie osiem miesięcy. Założycielka i szefowa Press Club Białoruś Julia Słucka opowiedziała o tym, przez co musiała tam przejść. Wywiad przeprowadzony przez dziennikarzy Press Club Belarus.Redakcja wersji polskiej Magdalena Rigamonti. Teraz będę patrzeć na dzienne światło, którego nie widziałam przez osiem miesięcy… – mówi ... więcej »

List do Przewodniczącego KRRiT w sprawie zwłoki w postępowaniu koncesyjnym TVN24

Szanowny PanWitold KołodziejskiPrzewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Szanowny Panie Przewodniczący, w związku z całkowicie niezrozumiałą a zarazem niespotykanie długą zwłoką w wydaniu decyzji w sprawie przedłużenia koncesji na nadawanie dla stacji telewizyjnej TVN24 zwracam się do Pana Przewodniczącego z wnioskiem o podjęcie natychmiastowych skutecznych działań zmierzających do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie. Nadawca złożył stosowny wniosek o przedłużenie koncesji ... więcej »

„Partyzanci. Dziennikarze na celowniku Łukaszenki” – premiera książki

9 sierpnia to dla większości z nas żadna szczególna data, środek wakacji. Natomiast dla Białorusinów to pierwsza rocznica sfałszowanych wyborów prezydenckich. Rok temu Łukaszenka najpierw ukradł werdykt, wygnał z kraju faktyczną zwyciężczynię, a następnie rozkręcił spiralę represji na niespotykaną skalę. Odpowiedzią na wielotysięczne i wielotygodniowe demonstracje przeciwko reżimowi były masowe aresztowania i tortury, a nawet zabójstwa. Nie cofnięto się przed ... więcej »

Stanowisko Rady Press Club Polska w sprawie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Propozycja nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, wymierzona de facto w jednego nadawcę – telewizję TVN – jest kolejnym przykładem instrumentalnego traktowania prawa przez polityków w celu realizacji własnych interesów. Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z działaniem dla dobra publicznego. „Inicjatywa grupy posłów” jest niczym innym jak tylko kolejnym atakiem na niezależne media, których rolą jest kontrola poczynań władzy. ... więcej »

Nagroda Wolności Słowa 2021 dla Julii Słuckiej, założycielki Press Club Belarus więzionej przez reżim Łukaszenki

Julia Słucka – znana dziennikarka, wieloletnia redaktorka mediów, założycielka i prezes Press Club Belarus– jest laureatką Nagrody Wolności Słowa 2021 Międzynarodowego Stowarzyszenia Press Clubów (IAPC Freedom of Speech Award). Została nagrodzona w uznaniu działań na rzecz obrony prawa dziennikarzy do wykonywania zawodu oraz prawa obywateli do dostępu do rzetelnych informacji na Białorusi. Julia Słucka i trzech pracowników Press Club Belarus ... więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich i jego Zastępcy laureatami Nagrody Specjalnej Press Club Polska 2021

Rada Press Club Polska przyznała Nagrodę Specjalną Press Club Polska Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi oraz Zastępcom Rzecznika Praw Obywatelskich: Hannie Machińskiej, Stanisławowi Trociukowi i Maciejowi Taborowskiemu – za działalność na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, w tym wolności słowa. Działania nagrodzonych osób na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, w tym wolności słowa przypadły na okres, w którym ... więcej »

Oświadczenie PCP w sprawie decyzji TK odnośnie Rzecznika Praw Obywatelskich

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich wprowadza zagrożenie faktycznego zaniechania instytucjonalnej ochrony praw i swobód obywatelskich w Polsce, w tym wolności słowa. Stoi w sprzeczności z dotychczasową wieloletniąi niekwestionowaną praktyką zapewnienia ciągłości ochrony obywateli przed bezprawnymi działaniami państwa i władzy publicznej.Ochrona praw obywatelskich, w tym wolności słowa, nie może być zakładnikiem politycznego sporu, skutkującego niemożnością wyboru Rzecznika Praw ... więcej »